Jaworzno pozyskało ponad 30 milionów złotych dofinansowania. W ramach polskiego ładu dopisano miasto na listę finansowań!

Zgodnie z najnowszymi informacjami dowiadujemy się, że pieniądze zostaną rozdysponowane na rzecz remontu placówek szkolnych. Pieniądze pozyskane z rządu w ramach Polskiego Ładu bardzo szybko znalazły istotne zastosowanie. Ponieważ zarząd miasta Jaworzna postanowił dzięki nim ukończyć oczekujące wciąż remonty w szkołach. Remonty będą miały miejsce łącznie w 11 różnych placówkach. Jaworzno znalazło się na liście miast objętych dofinansowaniem z polskiego ładu. Dzięki temu zarząd miasta mógł postanowić, aby ukończyć remonty w szkołach.

Pieniądze zgodnie ze wstępnymi założeniami zostaną przeznaczone na naprawę lub wymianę oświetlenia w placówkach edukacyjnych. Dodatkowo sama gmina Jaworzno również dołoży do tej inwestycji. Dowiadujemy się, że oprócz 30 milionów złotych z dofinansowania, do puli trafi 1,6 miliona złotych z wkładu miasta. Niektóre z placówek mają również przejść termomodernizację. Inwestycja pomaga na kontynuowanie programu, który działa w Jaworznie już od kilkunastu lat. Miasto inwestuje w placówki edukacyjne i zachęca ludzi do edukowania siebie oraz dzieci.

Jak przebiegały remonty w ubiegłych latach?

W ubiegłych latach miasto przeznaczyło rekordową kwotę, ponieważ aż 6 milionów złotych na zmodernizowanie wielu szkół. Wymieniali parapety, kupowali sprzęty elektroniczne oraz remontowali stare elementy. Na przykład kafelki w łazienkach oraz podłogi w niektórych salach. W samym 2021 roku miasto Jaworzno przeznaczyło zgodnie z informacjami aż 9,3 milionów złotych na zmodernizowanie kilku szkół. Dzięki nowemu dofinansowaniu pochodzącemu z polskiego ładu postawili sobie za zadanie odnowienie ponad dziesięciu kolejnych placówek.

Urzędnicy z Jaworzna chwalą się na łamach wywiadów, że pozyskali latem kolejne 2,7 miliona złotych. Łącznie odnotowali wyremontowanie i uzupełnienie sprzętu niezbędnego do nauki w 15 szkołach. Akcja nadal trwa i zamierzają zrobić jeszcze więcej dzięki temu, że uzyskali nowe źródło finansowania. Miasto jest zadowolone z efektów remontowych. Dzieci chętnie uczęszczają do szkół, z kolei rodzice chwalą sobie, że politycy dbają o miejsca, w których ich dzieci spędzają tak wiele czasu.

W Jaworznie powstała nowa rada seniorów. Podobno odbyło się już jedno z pierwszych posiedzeń

W Jaworznie powołano radę seniorów, która ma reprezentować interesy ludzi w nieco starszym wieku. Dzięki temu seniorzy mają pewność, że w polityce zasiadają ludzie, którzy będą bronili właśnie ich interesów. Wybrano członków, którzy mają zasiadać w tej radzie. Podobno nawet odbyło się jedno z pierwszych posiedzeń. Podczas oficjalnego spotkania wybrano kilku przedstawiciele reprezentacyjnych. Zdaniem wielu osób rada seniorów w Jaworznie jest bardzo ważna, ponieważ pozwala środowisku seniorów integrować się w życie polityczne miasta.