Jaworzno przeznaczy dofinansowanie na miejscowe kluby sportowe

Wnioski dla jaworznickich klubów sportowych przyjmowane są do 9 grudnia 2022 roku. O dotacje można ubiegać się od 9 grudnia 2022 roku. Dotacje mogą być przeznaczone na różne cele, w tym na programy szkolenia sportowego czy sprzęt sportowy.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu w Jaworznie upływa 9 grudnia, a wnioski są już otwarte.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji? Z dotacji mogą być finansowane programy szkolenia sportowego, sprzęt sportowy, zawody sportowe oraz wynagrodzenia pracowników, a także stypendia sportowe i obiekty sportowe. Najkorzystniejsze są te inicjatywy, które poprawią warunki sportowe w jaworznickich klubach sportowych rywalizujących w polskich rozgrywkach sportowych. Oprócz dostępności zajęć sportowych dla lokalnej społeczności klub powinien dążyć do zwiększenia dostępności uprawiania sportu wśród mieszkańców.

Dotacje na przedsięwzięcia podejmowane w 2023 r. można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, w nieprzekraczalnym terminie do piątku 9 grudnia 2022 r., używając sformułowania „Wniosek – sport” i dołączając wymaganą dokumentację. Wydział Promocji, Kultury i Sportu przy ul. Dwornickiego 5, Jaworzno 32 618 17 55 udziela informacji na temat inicjatyw związanych z rozwojem sportu.