Zmiana uchwały budżetowej miasta Jaworzna: 128 mln zł ze sprzedaży gruntu zasili budżet

14 listopada 2023 roku, podczas 59. sesji Rady Miejskiej w Jaworznie, radni przegłosowali zmianę uchwały budżetowej. Zgodnie z jej treścią, do kasy miasta trafi łącznie 128 milionów złotych z tytułu sprzedaży terenu przeznaczonego pod budowę Izery. Nie jest jeszcze jasne, jak zostaną rozdysponowane te środki.

Planowana jest inwestycja w wysokości około 44 milionów na rozbudowę sieci komunikacji autobusowej. Wielu mieszkańców jednak nie zgadza się z pomysłem wykorzystania dochodu ze sprzedaży majątku miasta na bieżące potrzeby, które i tak wymagają regularnego finansowania.

Wśród obaw dominuje pytanie co stanie się z tymi funduszami, jeżeli plan budowy fabryki samochodów elektrycznych ostatecznie nie zostanie zrealizowany? Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, wyjaśniał, że umowa zawarta pomiędzy miastem a kupującym przewiduje opcję zwrotu nieruchomości w ciągu pięciu lat, jeśli inwestycja nie dojdzie do skutku.

Miasto jest jednak zobligowane do zwrotu otrzymanej kwoty. W umowę zaangażowana jest również Agencja Rozwoju Przemysłu, która udzieliła pożyczki na zakup działki. Ta pozostaje obciążona hipoteką, a w przypadku niepowodzenia inwestycji, grunt będzie mógł zostać przejęty przez agencję.