Pierwsza sesja IX kadencji Rady Miejskiej Jaworzna: nowi oraz stali członkowie ślubują wierność obowiązkom

We wtorek, 7 maja, na historycznym posiedzeniu Rady Miejskiej Jaworzna miały miejsce istotne wydarzenia. W czasie tej pierwszej sesji IX kadencji, zarówno nowo wybrani radni, jak i urzędujący prezydent Paweł Silbert, złożyli uroczyste ślubowanie. Ten akt formalnie usankcjonował ich status jako pełnoprawnych radnych miasta Jaworzna.

W składzie IX kadencji Rady Miejskiej w Jaworznie znalazło się 23 radnych. Z tego grona aż 15 osób to doświadczeni radni, którzy swoje obowiązki pełnili już w poprzedniej kadencji. Do tych „starych” radnych należą: Barbara Sikora, Anna Lichota, Dawid Domagalski, Janusz Papuga, Sebastian Pycia, Maciej Bochenek, Tomasz Sędor, Maciej Stanek, Janusz Ciołczyk, Tadeusz Kaczmarek, Mirosław Pieczara, Bernadeta Palka, Barbara Ziętek, Dorota Guja oraz Mariusz Kowalski.

Grupę radnych uzupełnia siedmiu nowych członków. Są to: Michał Kirker, Przemysław Kawka, Wojciech Banasik, Barbara Boczoń, Wiesława Babula, Stefan Łatak oraz Renata Gacek. Mimo radości z pełnienia tak prestiżowej funkcji, nowo wybrani radni zdają sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności. Zdeterminowani są sprostać oczekiwaniom mieszkańców miasta Jaworzna, którzy powierzyli im swój głos. Mają zamiar wypełnić obietnice wyborcze, które przedstawili podczas kampanii.