Stypendia dla Jaworznickich sportowców!

To już nieodłączna tradycja miasta. Jak co roku, także i w przyszłym Prezydent Miasta Jaworzno wręczy specjalne sportowe stypendia dla najlepszych sportowców Jaworzna. Takie uhonorowanie ich zasług dla miasta, to prawdziwe wsparcie, które ma na celu pomów im w zdobywaniu jeszcze lepszych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Stypendium otrzymają zarówno sportowcy dyscyplin zespołowych jak i indywidualnych. Warunkiem jest, aby dana dyscyplina była sportem olimpijskim. Aby otrzymać takie stypendium, należy do końca roku złożyć wniosek o jego przyznanie.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik będący członkiem klubu sportowego, którego siedziba znajduje się na terenie Jaworzna. Osoba ubiegająca się o stypendium musi uprawiać sport będący dyscypliną olimpijską i powinna wykazać się osiągnięciami w swojej dziedzinie. W dyscyplinach indywidualnych powinien zająć miejsce od 10 do 1 we mistrzostwach. Natomiast w dyscyplinach zespołowych, jego klub powinien wykazać się wysokimi wynikami.

Kto otrzyma stypendium sportowe w 2021 roku?

Rozwój sportowy jest bardzo ważny, a osiągnięcia naszych sportowców na arenie krajowej i międzynarodowej jest wielką dumą miasta. Dlatego Jaworzno, chce wspomagać i nagradzać najzdolniejszych swoich mieszkańców, którzy są jego wizytówką. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane indywidualnie i mają charakter uznaniowy. Jeszcze nie została określona konkretna kwota, która zostanie przeznaczona na ten cel z budżetu miasta. Każdy, kto chce wziąć udział w rekrutacji stypendialnej, musi złożyć prawidłowo wypełniony wniosek nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. Po nowym roku wnioski będą rozpatrywane i porównywane między sobą, aby wyłonić tegorocznych laureatów. To jeden, ze sposobów, którymi miasto chce podziękować swoim sportowcom. W 2020 takie stypendium otrzymało aż 43 zawodników o łącznej wartości 370 000 zł. Już niedługo dowiemy się, kto otrzyma takie finansowe wsparcie w tym roku!