Co obywatele Jaworzna powinni wiedzieć o swoim województwie?

Województwo śląskie to część ważnych w kraju terenów w południowo-centralnej Polsce. Jedno z województw utworzonych po roku 1999. Stało się to w wyniku reorganizacji administracyjnej Polski. Graniczy z województwami: zachodniopomorskim od północnego zachodu, pomorskim i kujawsko-pomorskim od północnego wschodu, łódzkim od wschodu, opolskim i dolnośląskim od południa oraz lubuskim od zachodu. W jego skład wchodzi kilka historycznych województw. Między innymi zaliczymy do nich poznańskie, pilskie, leszczyńskie, konińskie i kaliskie oraz części dawnych województw. Gorzowskiego, zielonogórskiego i bydgoskiego. Jest to drugie co do wielkości województwo w Polsce pod względem powierzchni, po województwie mazowieckim. Stolicą województwa są Katowice.

Geolokalizacja i położenie – czym charakteryzuje się śląskie?

Województwo śląskie jest bardzo płaskim terytorium. Oznacza to, że brakuje na nim górzystego terytorium, jak i wyżyn. Leży w obrębie Pojezierza śląskiego. W tym obszarze spotkacie się głównie z wieloma dolinami. Wokół nich występują rzeczne obszary. Gęsto rozłożone rzeki przecinają się wszędzie dookoła terytorium. Głównymi rzekami są Warta i Noteć. Jedną czwartą powierzchni województwa zajmują lasy, głównie sosnowe. W tej lokalizacji znajdzie zarówno mało lasów liściastych, jak i mieszanych. Klimat jest stosunkowo łagodny i jest to jeden z najbardziej suchych obszarów w Polsce, ze średnią bardzo niską roczną sumą opadów. Oprócz tego teren charakteryzuje się uprawą bydła. Głównie chodzi o krowy. Gospodarze przygotowują z nich mleka i różnorodne przetwory z kategorii nabiału. Z tego słyną okoliczne wsie.