Terytorium Jaworzna i województwa śląskiego – co wiemy o historii tych terenów?

Wraz z podbojem Polski nazistowskie Niemcy odzyskały Górny Śląsk. W czasie wojny światowej Niemcy zabili lub wywieźli wielu wykształconych śląskich Polaków i zasiedlili te tereny niemieckimi osadnikami. Stąd wszystkie pozostałości po ich narodowości na tym terytorium. Na początku 1945 r. Śląsk opanowany przez Niemców został zajęty przez sowiecką Armię Czerwoną. W sierpniu 1945 roku mocarstwa alianckie zgodziły się na przyłączenie prawie całego Śląska do Polski. Trwało przeniesienie niemieckiej ludności tego regionu do Niemiec administrowanych przez aliantów. Następnie Armia Czerwona i Polacy siłą wypędzili śląskich Niemców na zachód. Dopuszczając się przy tym okrucieństw równie poważnych, jak te, których Niemcy dopuścili się wcześniej na śląskich Polakach.

Ponad trzy miliony Niemców opuściło Śląsk. Obszar ten został ponownie zasiedlony przez Polaków ze wschodu i północy, a zniszczony przemysł śląski został następnie odbudowany. Na początku XXI wieku na współczesnym Śląsku mieszkała około jedna czwarta ludności Polski.

Był okres, w którym mieszkańcy śląska promowali ruchy skrajnie nacjonalistyczne

Niecałe 200 lat temu w całej Europie rozprzestrzeniły się ruchy nacjonalistyczne, które zapoczątkowały ideę narodu śląskiego. Na początku XX wieku zaczęły się rozwijać na Górnym Śląsku. Na tożsamość etniczną na Śląsku duży wpływ miały jednak zmieniające się suwerenności regionu oraz towarzyszące im narzucanie germanizacji i polonizacji. W postkomunistycznej Polsce po 1989 roku uznano istnienie i prawa mniejszości niemieckiej. Rząd polski był bardziej oporny w uznaniu śląskiej przynależności etnicznej, do czego przyczyniło się powstanie Ruchu Autonomii Śląska.