Nowy Front wydobywczy firmy Tauron znajdzie swoje miejsce w Jaworznie

W zakładzie górniczym o nazwie Sobieski uruchomiono kolejny z frontów wydobywczych, który zasili zapotrzebowanie na energię firmy Tauron. Co więcej, dzięki dobrej koniunkturze rynkowej mogli oni ograniczyć to, co zostało nagromadzone na zwałach. Dobry transport pozwolił transportować węgiel nie tylko sprawniej, ale także w większej ilości. Należy pogratulować spółce za to, że ich logistyka szybko uporała się ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Na przełomie kilku ostatnich lat było ono dosłownie o kilkaset ton mniejsze.

W Brzezince zlokalizowano następne złoże wydobywcze, które wkrótce zostanie wydobyte i zasili wzrastające zapotrzebowanie. Zgodnie z najnowszymi informacjami dowiadujemy się, że zasoby przemysłowe odnalezione w tej lokalizacji będą wynosiły około 21 milionów ton. Z kolei Same zasoby operatywne zostały oszacowane na mniej więcej 12 milionów ton. W kopalni w Jaworznie rozpoczęły się przyspieszone prace wydobywcze. Obecnie dowiadujemy się, że prowadzą tam wydobycie tak zwaną metodą na trzy ściany. Umożliwia to pozyskiwanie surowców o najwyższej jakości w niewielkiej cenie.

Optymalne parametry węgla i zespolenie wszystkich kopalni Tauron – nie tylko tych w Jaworznie

Optymalne parametry produkowanego węgla, którym zajmuje się spółka Tauron, są szczególnie istotne dla instalacji służących do spalanego węgła w energetyce. Dlatego też muszą przeprowadzać wstępne badania za każdym razem podczas wydobycia partii, aby upewnić się, że węgiel się nadaje. Węgiel energetyczny sprawdza się najlepiej, jeżeli jego wartość opałowa w złożu wynosi minimum 25000 kJ/kg. Istotny jest również skład samego węgla, ponieważ przekłada się na efekty spalania. Najlepiej, gdy ma mniej niż 1% siarki i mniej niż 0.1% chloru.

We wrześniu w okolicach Jaworzna spółka Tauron zleciła wydobycie na kilku nowych ścianach w kopalni. Dzięki temu zwiększyli potencjał pozyskiwanego paliwa o mniej więcej 10 tysięcy ton. Dodatkowo warto również wspomnieć o tym, że spółka wyszła w 2020 roku z inicjatywą stworzenia tak zwanej kopalni zespolonej. Co to oznacza? Kilka punktów wydobycia do końca roku 2022 roku będzie stanowiło jeden zespolony punkt. Zgodnie z szacunkami w ten sposób wyprodukują więcej paliwa.