Przegląd infrastruktury wodociągowej

Zgodnie ze swoją stałą praktyką, Wodociągi Jaworzno z początkiem świeżego roku rozpoczną coroczną kontrolę urządzeń wodociągowych. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, w miarę potrzeb, w poszczególnych częściach miasta będą wykonywane prace konserwacyjne.

Teraz gdy nastał nowy rok, Wodociągi Jaworzno ruszyły z remontem swojej sieci wodociągowej. Proces ten rozpoczął się już w jednej z jaworznickich dzielnic.

Pracownicy Jaworznickich Wodociągów w ramach swojej regularnej działalności na początku każdego roku kontrolują stan infrastruktury. Pomaga im to w utrzymaniu i modernizacji sieci wodociągowej.

Jak informuje Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Wodociągów Jaworzno, zwyczajowo nowy rok rozpoczyna się od przeglądu i przebudowy sieci wodociągowej. Może to obejmować m.in. badanie hydrantów i trójników naprzemiennych – wyjaśnia Grucel. Ponadto, na podstawie zeznań obywateli, a także wcześniejszych doświadczeń, pracownicy Wodociągów zorganizowali plan kontroli i konserwacji określonych części systemu dystrybucji wody. Grucel stwierdza, że obecnie wymieniają cechy w dzielnicy Jeziorki.