Debata o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w sieci podczas konferencji „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”

2 czerwca 2023 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję pt. „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”, która odbyła się w sali obrad Urzędu Miejskiego. Podczas tego wydarzenia specjaliści z różnych dziedzin, w tym psycholodzy oraz seksuolodzy, podjęli dyskusję na temat problemów dotyczących dzieci w kontekście cyberseksualności, bezpiecznego korzystania z serwisów społecznościowych oraz znalezienia równowagi między korzystaniem z technologii a zdrowym rozwojem dzieci i młodzieży.

Spotkanie eksperckie, które miało miejsce w Jaworznie, zostało zorganizowane dzięki wsparciu funduszy unijnych, konkretnie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dyskusja skupiona była na istotnych aspektach wpływu technologii na życie młodych osób oraz ich funkcjonowanie w świecie cyfrowym.

Uczestnicy konferencji podkreślali wagę edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, a także podejmowania działań mających na celu ochronę dzieci przed zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. Omówiono również kwestię wpływu cyberseksualności na rozwój emocjonalny i seksualny młodych osób, co stanowi istotne wyzwanie dla rodziców oraz wychowawców.

Podczas debaty eksperci zwrócili uwagę na konieczność współpracy między różnymi instytucjami i specjalistami w celu opracowania skutecznych strategii edukacyjnych, które będą promowały odpowiednie korzystanie z technologii, a także umiejętne radzenie sobie z zagrożeniami płynącymi z cyfrowego świata. W ten sposób można dążyć do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego rozwoju dzieci oraz młodzieży w dzisiejszym społeczeństwie.