Informacje o relokacji przystanków obsługiwanych przez Jaworznickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej od 14 września

Jaworznickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (PKM) postanowiło poinformować mieszkańców miasta o planowanej zmianie miejsca lokalizacji kilku przystanków. To spowodowane jest kolejnym etapem modernizacji ulicy Katowickiej, który ma bezpośredni wpływ na linie E, J, N1, S oraz 319.

Jednym z przystanków, których dotyczy ta zmiana jest ŁUBOWIEC. Stanowisko w kierunku centrum miasta, nie zostanie przeniesione. Nadal będzie ono funkcjonować w swoim obecnym miejscu, jednak teraz na odnowionym peronie. Ciekawostką może być informacja, że w jego sąsiedztwie znajdzie się ładowarka przeznaczona dla autobusów elektrycznych.

Kolejnym przystankiem objętym tymi zmianami jest DĄBROWA NARODOWA KOŚCIÓŁ. W tym przypadku jednak sytuacja wygląda nieco inaczej. Wszystkie stanowiska, zarówno te po stronie północnej jak i południowej ulicy, zostaną przesunięte. Nowa lokalizacja znajduje się około 100 metrów dalej, w kierunku Katowic.