Kolejna dotacja rządowa na inwestycje w Jaworznie: nowy stadion i ulepszenia w szpitalu

W ramach najnowszej dotacji rządowej, miasto Jaworzno otrzymało środki na przeprowadzenie szeregu istotnych inwestycji. Wśród planowanych projektów znajdują się remont lokalnej przychodni, termomodernizacje w czterech przedszkolach, budowa nowoczesnego skateparku oraz znaczne inwestycje w jaworznicki stadion Azotania i miejski szpital. Wsparcie rzędu 40 milionów złotych umożliwi między innymi stworzenie nowoczesnego kompleksu stadionowego, składającego się ze stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego oraz kortów tenisowych. Dodatkowo, fundusze pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej miejskiego szpitala poprzez poprawę systemów wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.

Wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych wynosi 40 milionów złotych. Listę projektów, które zakwalifikowały się do dofinansowania, ogłoszono podczas konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Jaworzno w ciągu ostatnich dwóch lat intensywnie korzystało z funduszy rządowych i zewnętrznych, pozyskując ponad 100 milionów złotych na różnorodne inwestycje. Dotacje te pozwoliły między innymi na poprawę efektywności energetycznej jaworznickich placówek oświatowych, renowację zabytków, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowę nowych miejsc rekreacji. Dodatkowo, 350 milionów złotych rządowego wsparcia jest przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Ostatnio ogłoszone dofinansowanie w wysokości 40 milionów złotych ma za zadanie umożliwić modernizację budynków użyteczności publicznej oraz budowę i rozbudowę obiektów sportowych w mieście. Informacje o tych projektach zaprezentowano podczas Śląskiej Konferencji Samorządowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i wojewody śląskiego, Jarosława Wieczorka.