Dyrekcja szpitala w Jaworznie rozważa zatrudnienie personelu medycznego z Ukrainy

Z najnowszych informacji dowiadujemy się, że aż 14 radnych głosowało za wprowadzeniem programu naprawczego w szpitalu znajdującym się w Jaworznie. Oznacza to, że niedługo dyrekcja szpitala będzie sukcesywnie wprowadzała zmiany dotyczące działania całej placówki medycznej. Innymi słowy, możemy spodziewać się tego, że aktualna praca personelu w jaworznicki szpitalu ulegnie modernizacji. Sprzęt zostanie wykorzystany o wiele lepiej oraz wdrożymy techniki, które zmniejszą koszta hospitalizacji oraz eksploatacji sprzętów medycznych. Za zaoszczędzone pieniądze szpital ma w planach długoterminowych zatrudnienie dodatkowych rąk do pracy. Myślą o tym, że mogliby na przykład powołać do pracy w jaworznickim szpitalu personel pochodzący zza granicy. Chociażby z Ukrainy.

Przeniesienie wielu procedur ze szpitala bezpośrednio do poradni specjalistycznych sprawi, że lekarze i pielęgniarki pełniący dyżur w placówce zostaną znacznie obciążeni. Mimo wszystko to jeszcze nie koniec. Brakuje nieco ludzi. Szpital ściąga rezydentów, jednak mają ograniczone możliwości. Liczba rezydentów, która może pojawić się w szpitalu, jest zazwyczaj planowana odgórnie. Dlatego ostatnio mogliśmy słyszeć o planach związanych z wprowadzaniem personelu pochodzącego zza granicy. W tym przypadku dyrekcja szpitala rozważa to, aby zacząć szukać dodatkowej pomocy wśród pielęgniarek i lekarzy z Ukrainy. Aktualnie w Jaworznie personel medyczny składa się w dużej mierze ze starszych osób. Brakuje nie tylko rąk do pracy, ale także pracowników w sile wieku.