Łącznie 100 000 złotych zostanie przeznaczone na ochronę przyrody w Jaworznie

Wkrótce ochroną zostaną objęte chomiki europejskie oraz uprawy kserotermiczne. Na ochronę przyrody zostanie przeznaczone około 100 tysięcy złotych. W Jaworznie możemy spodziewać się tego, że przyroda wkrótce zostanie solidnie zabezpieczona. Gmina pozyskała taką ilość pieniędzy na ochronę natury na wniosek prezydenta miasta. Dofinansowanie pochodzi z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Za pośrednictwem tych pieniędzy w mieście będzie można sfinansować ochronę chomika europejskiego oraz muraw kserotermicznych. Łącznie wkład gminy w tę inwestycję wyniósł 40 000 złotych, a reszta została pozyskana za pośrednictwem dofinansowania.

Na pierwszym planie znajduje się pomysł dotyczący ochrony muraw kserotermicznych. Są one zagrożone działaniami ludzkimi, dlatego też miasto pragnie zadbać o to, aby pozostały w nienaruszonym stanie. Takie murawy są półnaturalnym zbiorowiskiem występowania różnorodnych roślin. Jeżeli zostałyby zniszczone, w zapomnienie poszłyby tereny, które w dużej mierze były nienaruszone przez działania człowieka. Takie murawy występują przede wszystkim w suchych i ciepłych miejscach, które są jak najbardziej nasłonecznione. Miasto pragnie je uchronić ze względu na to, że reprezentują bardzo bogatą bioróżnorodność.

Sam projekt dotyczący ochrony upraw kserotermicznych otrzymał ponad 71 000 dofinansowania

Gmina zamierza zatem mądrze wykorzystać te pieniądze, aby uprawy kserotermiczne zostały należycie zabezpieczone. Jednak warto również przypomnieć o drugim równie ważnym elemencie tej inwestycji. Mowa tutaj o ochronie chomików europejskich. Jest to dziko występujący gryzoń, któremu aktualnie grozi wyginięcie. Dlatego też miasto próbuje dołożyć wszelkich starań co do tego, aby ocalić tego malucha. Aktualnie gatunek znajduje się na czerwonej liście, dlatego też jest wysoce prawdopodobne, że bez pomocy może on zniknąć ze środowiska naturalnego.

Jest gatunkiem krytycznie zagrożonym i miasto planuje powziąć go w szczególną opiekę, aby zachować tego pięknego chomika na terenach Jaworzna. Możemy spodziewać się tego, że w ramach dofinansowania miasto przeznaczy pieniądze na to, aby wspomóc rozmnażanie tego chomika. Wprowadzenie nowych osobników do środowiska z całą pewnością przyczyni się do tego, aby przedłużyć istnienie tego gatunku. Wkrótce zaczną śledzić chomiki za pośrednictwem monitoringu, aby zrozumieć ich postępowanie w okolicy. W ten sposób będą mogli lepiej przyczynić się do pomocy temu gatunkowi.