Wiele mówi się ostatnio o zaawansowanym technologiczne bloku energetycznym w Jaworznie

Blok energetyczny do eksploatacji przez firmę Tauron został dostarczony zgodnie ze wszystkimi omówieniami w umowie. Teraz możemy spodziewać się tego, że firma nieco zmieni swoją politykę, ponieważ zgodnie z pierwotnymi założeniami miała to być ostatnia duża inwestycja w sprzęt energetyczny spalający węgiel. Zgodnie z kolejnymi planami firmy ich następne inwestycje będą powiązane w pełni z odnawialnymi źródłami energii. Oznacza to, że będą kontynuowali inwestycje w farmy fotowoltaiczne oraz będą budowali technologię pozyskującą prąd z wiatru.

Warto zaznaczyć, że końcowy etap budowli dla firmy Tauron był realizowany w okresie pandemii, dlatego też firma musiała włożyć wiele trudu w to, aby uporać się z terminami. Mimo wszystko poradzili sobie, co jest godne pochwały i potwierdza o tym, że firma rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Z czasem wartość emisji szkodliwych dla środowiska będzie coraz mniejsza, o czym informuje Tauron. Z tego powodu wiele firm, nie tylko w Polsce zaczyna koncentrować się wokół pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Oddanie bloku energetycznego do eksploatacji było poprzedzone podpisaniem umowy w 2020 roku z Nowym Jaworznem

Jak właściwie działa taki nowoczesny blok energetyczny na węgiel, który ostatnio pojawił się w Jaworznie? Sercem procesu wytwarzania energii elektrycznej z węgla jest cykl parowy. Zazwyczaj sproszkowany węgiel jest podawany do ogromnego pieca przemysłowego otoczonego rurami kotła wypełnionymi wodą. Palący się węgiel podgrzewa wodę, tworząc parę, która pod wysokim ciśnieniem trafia do turbin połączonych z generatorem.

W trakcie obracania się generatora wytwarzane są elektrony, których napięcie jest zwiększane przez transformatory, natomiast para z turbiny jest skraplana z powrotem do wody i zawracana do kotła w celu ponownego podgrzania.

Para w takim stanie nadkrytycznym jest niezwykle wydajna podczas napędzania turbin. Chociaż początkowe koszty stworzenia takiej elektrowni są nawet o 30% wyższe od klasycznej aparatury, w dłuższym terminie nowoczesne bloki energetyczne będą o wiele bardziej opłacalne, ponieważ w kilkuletnim okresie zaczną się zwracać poprzez produkowanie o wiele większych nadwyżek prądu.