Torfowiska i moczary – jaworznickie krajobrazy

Na terenie Jaworzna znajduje się 10 tysięcy hektarów terenów podmokłych, bagien i rozlewisk. 2 lutego, który jest znany jako Światowy Dzień Mokradeł, przypominamy o istotnej roli, jaką te ekosystemy odgrywają w podtrzymywaniu życia na Ziemi. Torfowiska, starorzecza, olsy i rozlewiska to niektóre z unikalnych siedlisk mokradłowych, które są domem dla rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Obszary te stanowią zazwyczaj tylko 4% powierzchni ziemi, ale zawierają więcej wody, niż jest w atmosferze i we wszystkich innych glebach świata razem wziętych, co czyni je niezbędnymi dla środowiska. Ważne jest, aby podjąć niezbędne kroki w celu utrzymania tych obszarów w regionie śląskim.

W naszym województwie znajduje się kilka torfowisk, które są objęte ochroną i wchodzą w skład sieci Natura 2000. Specyficznymi torfowiskami są Sosnowiec-Bory i Torfowisko w Dolinie Kocinki, a rezerwatem przyrody Dolina Żabnika w rejonie Jaworzna-Ciężkowic są znane z piękna. Rotuz w Czechowicach-Dziedzicach oraz Jeleniak-Mikuliny koło Koszęcina również zostały uznane za rezerwaty ze względu na występujące tam torfowiska śródleśne. W 2021 roku podjęto działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa stawu w Jeleniuku-Mikulinach, któremu groziło wyschnięcie.

Obszary wilgotne pobierają ciepło z otoczenia, obniżając temperaturę, podnosząc poziom wilgotności i zapobiegając rozpraszaniu wody. Są naturalnym źródłem wody, zatrzymując ją skuteczniej niż lasy i dodatkowo ją oczyszczając.