Prezydent Jaworzna wypowiedział się na temat przyszłego rozwoju miasta

JOG został opracowany jako rozwiązanie dla przyszłych wyzwań i zmian ekonomicznych. Skupiając się na członkach społeczności, rynku pracy i biorąc pod uwagę opinie wyrażone w naszych ankietach, poświęcamy się postępowi inicjatywy JOG. Od początku…

Jeszcze w 2002 roku, przygotowując się do wyborów, zwiedziłem na rowerze niemal całe Jaworzno, aby dokładnie obserwować nie tylko jego wygląd, ale także wskazać obszary o potencjale gospodarczym. Już wtedy wyróżniała się dla mnie lokalizacja przy ulicy Wojska Polskiego. Był to duży, stosunkowo równy teren z nielicznymi, słabo rozwiniętymi drzewami na kopcu pokopalnianym. Dlaczego akurat ten konkretny teren? W Jaworznie, mieście o rozległym terytorium, brakuje płaskich, niezalesionych i dobrze skomunikowanych przestrzeni. To konkretne miejsce spełniało te kryteria, a ponadto znajdowało się w pobliżu istniejących elektrowni Jaworzno III, dając możliwość utworzenia odrębnej strefy ekonomicznej.

Ponadto mieszkańcy Jaworzna w ankietach wyraźnie wyrazili chęć powstania JOG, rozbudowy inwestycji oraz zadowolenie z terenów zielonych w mieście. Bardzo cenimy ten wkład i uznajemy go za istotny czynnik przy podejmowaniu kluczowych decyzji.