Prace drogowe w Jaworznie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

W różnych dzielnicach Jaworzna trwają obecnie prace drogowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Miejski Zarząd Dróg i Mostów (MZDiM) zajmuje się odnawianiem oznakowania poziomego, a także remontem i budową chodników. Niektóre z tych prac realizowane są w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego (JBO).

Dzięki prowadzonym pracom drogowym, jaworznickie dzielnice będą korzystniejsze dla mieszkańców pod względem bezpieczeństwa. Prace obejmują odnowienie oznakowania poziomego oraz remonty istniejących chodników lub budowę nowych.

MZDiM rozpoczął proces odnawiania oznakowania poziomego w poszczególnych dzielnicach miasta. Pracownicy spółki już zakończyli renowację oznakowania w Cezarówce Dolnej i Koźminie. Kolejne osiedla również znajdują się na liście planów MZDiM w tym zakresie.

W ramach JBO kontynuowane są prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg, szczególnie w dzielnicy Ciężkowice. Pracownicy MZDiM zrealizowali remont kolejnego odcinka chodnika przy ul. Ks. Mroczka. Dodatkowo, w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzono renowację fragmentu trasy pieszej w okolicy Kościoła i ul. Szarych Szeregów.

W tegorocznej edycji JBO przewidziana jest również budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia oraz kolejnego odcinka na ul. Ks. Mroczka, w pobliżu ul. Wakacyjnej.