Wellbeing w biurze: klucz do efektywności pracowników

Pojęcie „wellbeing”, czyli tzw. dobrostan, zyskuje na popularności w kontekście środowiska biurowego. Dobrostan pracowników to kompleksowy stan, który obejmuje komfort fizyczny, możliwość realizowania własnych celów i zadań, a także odczuwanie emocjonalnego bezpieczeństwa. Wiele przedsiębiorstw zaczyna doceniać wpływ odpowiednio skonfigurowanego miejsca pracy na samopoczucie i wydajność ich pracowników. Istnieje cały sektor konsultingu środowiska pracy oraz doradztwa w tej dziedzinie, które pomagają przedsiębiorstwom dostosować warunki pracy do indywidualnych potrzeb pracowników i specyfiki konkretnej organizacji.

Definicja wellbeing w kontekście biurowym dotyczy zarówno dobrostanu fizycznego, jak i psychicznego pracowników. W wymiarze fizycznym mówimy tu o ergonomii miejsca pracy, adekwatnym oświetleniu, komforcie akustycznym oraz dostępie do zdrowej żywności i stref relaksu. Z drugiej strony, aspekt psychologiczny obejmuje poczucie bezpieczeństwa pracownika, możliwość realizacji swoich ambicji zawodowych, satysfakcję z wykonywanej pracy oraz harmonijne relacje z innymi członkami zespołu i przełożonymi.