Fundacja Mój Czas dla Seniora im. Wandy i Józefa: Dekada poświęcona poprawie życia seniorów z Jaworzna

Od dziesięciu lat, Fundacja Mój Czas dla Seniora im. Wandy i Józefa nieustannie dąży do poprawy jakości życia seniorów z Jaworzna. Ten ważny jubileusz obchodzono 11 grudnia, w poniedziałek.

Atmosfera panująca w fundacji jest jedyna w swoim rodzaju. Jak mówią jej członkowie, „przepojona jest duchem radości”. Ta instytucja jest również dowodem na to, że dobro, które dajemy innym, zawsze wraca. Za powołanie i dynamiczny rozwój fundacji odpowiada Renata Talarczyk.

Nie sposób nudzić się w obrębie Fundacji. Organizowane są tu autorskie cykle spotkań i koncertów, pokazy filmowe o głębokim przesłaniu („z sensem”), a także spotkania ze specjalistami. Nie brakuje również okazji do świętowania różnych wyjątkowych chwil. Ponadto, seniorzy mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach, zarówno tych bliższych jak i bardziej odległych. Misją fundacji jest kształtowanie pozytywnych postaw oraz docenianie każdego z podopiecznych osobno. To miejsce pełne jest znaczenia dla wszystkich seniorów, którzy mogą tu liczyć na wsparcie i zrozumienie.