Opóźnienie w otwarciu kluczowej estakady w Byczynie

Z planowanego na jutro, czyli 15 grudnia, uroczystego otwarcia estakady w Byczynie, niestety, nic nie będzie. Drogowcy nie są w stanie zrealizować zadania na czas. Mimo iż konstrukcja wydaje się być gotowa do użytku, barierki i słupki nadal utrudniają dostęp.

Inwestycja ta, którą można uznać za znaczącą, pochłonęła budżet przekraczający 35,5 miliona złotych. Kapitał na realizację tego projektu pochodził zarówno z dotacji celowej od rządu, jak i z funduszy własnych samorządu. Estakada, będąca ważnym elementem planu rozwojowego miasta, miała za zadanie poprawić płynność ruchu drogowego oraz podnieść poziom bezpieczeństwa na miejscowych ulicach.