Prezes KSSE oczekuje na zielone światło dla rozpoczęcia budowy fabryki samochodów Izera w Jaworznie

Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), wyraził stan oczekiwania na decyzję uruchomienia projektu fabryki samochodów Izery w Jaworznie. Wypowiedź ta odnosiła się do bardzo oczekiwanej decyzji, która miałaby spowodować przejście projektu z fazy planowania do fazy operacyjnej.

Podczas ostatniego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Pełczyńska-Nałęcz dała zapewnienie, że fundusze na budowę fabryki Izery zostały zarezerwowane i uwzględnione w ostatnio przyjętej przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – konkretnie na jego części dłużnej.

Pełczyńska-Nałęcz również podkreśliła, że jeśli inwestycja w produkcję samochodu elektrycznego, częściowo opartego na polskich technologiach, okaże się możliwa do zrealizowania i rentowna, istnieje możliwość wsparcia takiego przedsięwzięcia poprzez dopłaty z Krajowego Planu Odbudowy.

10 maja br., lokalne władze Jaworzna podały informację, iż prezydent miasta zezwolił spółce EMP na budowę zakładu produkującego samochody elektryczne marki Izera.

Podczas wywiadu dla Radia Katowice, wyemitowanego w czwartek, prezes KSSE Rafał Żelazny ocenił sytuację. W przypadku rezygnacji z tego planu, przeznaczony na budowę fabryki Izery teren byłby dostępny dla innych projektów inwestycyjnych. Niemniej jednak, ze względu na już poniesione koszty, zaangażowanie wielu osób i postęp prac nad projektem, Żelazny jest skłonny do kontynuowania planowanej inwestycji.