Prezydent Jaworzna: Odstrzał dzików w obszarze zabudowanym to kwestia bezpieczeństwa

Paweł Silbert, aktualnie sprawujący funkcję prezydenta Jaworzna, podjął decyzję o prowadzeniu odstrzału redukcyjnego dzików na terenie obejmującym obszar zabudowany. Taka krok jest konieczny ze względu na problemy i potencjalne zagrożenia, które te dzikie zwierzęta stworzyły dla mieszkańców miasta w ciągu ostatnich lat.

Silbert zdecydował, że na terenie zabudowanym miasta przeprowadzony zostanie redukcyjny odstrzał dzików – łącznie ma zostać wyeliminowanych około 50 sztuk tych zwierząt. Owa decyzja jest odpowiedzią na trudności, z którymi Jaworzno zmaga się od dłuższego czasu. Dziki coraz częściej penetrują miejsca zamieszkałe przez ludzi, co niesie za sobą wiele zagrożeń. Warto jednak podkreślić, że głównym celem odstrzału nie jest zredukowanie populacji dzików, a jedynie poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Akcja odstrzału zostanie przeprowadzona w kilku dzielnicach Jaworzna – Łubowiec, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Stałe, Podłęże, Gigant, Podwale, a także w samym Centrum miasta – i rozpocznie się już 14 czerwca, w piątek. Sam odstrzał będzie przeprowadzany po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców lub po zlokalizowaniu zwierząt przez łowców. Takie zgłoszenia można kierować do Straży Miejskiej lub Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podczas trwania akcji odstrzału, miejsce, na którym toczą się działania, zostanie odpowiednio zabezpieczone przez służby porządkowe.