Stowarzyszenie Zielone Jaworzno zasługuje na uznanie za swoje działania na rzecz ochrony środowiska

Podczas trwającej w całym kraju debaty na temat zachowania lasów, Stowarzyszenie Zielone Jaworzno konsekwentnie rozwija swoją działalność na polu ochrony przyrody. 6. czerwca 2024 roku Stowarzyszenie otrzymało oficjalną odpowiedź na wniosek, który złożyli do Ministerstwa Klimatu i Środowiska 17. marca tegoż roku.

Ministerstwo wyraziło wdzięczność Stowarzyszeniu za ich niewątpliwe zaangażowanie. Równocześnie zapewniono organizację, że informacje dostarczone przez nich, odnoszące się do wartości przyrodniczej i społecznej takich obszarów jak „Dobra-Wilkoszyn”, tereny leśne w pobliżu Podłęża, Lasów Łęg a także okolic rezerwatu „Dolina Żabnika”, zostaną uwzględnione podczas tworzenia systemowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Stowarzyszenie Zielone Jaworzno wyraziło swoją nadzieję, że ich nieustanne wysiłki przyczynią się do długotrwałej ochrony lasów w Jaworznie. Ta nadzieja zdaje się być poparta najnowszą deklaracją Ministerstwa Klimatu i Środowiska.