Jednostki ochotniczej straży pożarnej pomagają uchodźcom z Ukrainy

Z najnowszych informacji wynika, że jednostki ochotniczej straży pożarnej z Jaworzna zamierzają zaangażować się w pomoc Ukrainie. Będą przyjmowali uchodźców uciekających przed wojną w swoich jednostkach. Jedni z pierwszych uchodźców mieli już okazję zamieszkać w jednostce OSP. Dowiadujemy się, że obecnie przyjechało tam 17 osób. Znaleźli tymczasowe schronienie w jednostce Ochotniczej straży pożarnej. Ochotnicy z Jaworzna wspierają jednak uchodźców na wielu płaszczyznach. Udzielenie tymczasowego schronienia jest tylko jednym ze sposobów, w jaki Polacy solidaryzują się z Ukraińcami.

Przeczytajcie również o tym, w jaki sposób obywatele Torunia solidaryzują się z Ukrainą https://toruninfo.pl/w-poludnie-zabrzmial-dzwon-torunskiej-katedry-jako-symbol-jednosci-polski-z-ukraina/.

Strażacy z Jaworzna starają się koordynować pracą wraz z pomocą komendy miejskiej okolicznej policji. Zastępca prezydenta rady miasta chwali postawę ochotniczych strażaków. Zwraca uwagę na to, że w jego mieście można liczyć na dobroduszność nie tylko ze strony policji, ale także innych służb ratowniczych. Działania jednostek straży i policji zasługują na szczególne wyróżnienie i podziękowania ze względu na ogrom pracy, który wkładają w pomoc uchodźcom.

Pamiętajmy jednak o tym, że zorganizowanie takich działań wymaga przeznaczenia odpowiednich funduszy na pomoc

Prezydent Jaworzna uznał, że każda z okolicznych jednostek ochotniczej straży pożarnej, która angażuje się w pomoc Ukraińcom, uzyska aktualnie zadatek w wysokości 5000 złotych z budżetu kryzysowego. Wszystko ze względu na to, że pomoc tym ludziom pochłania ogromne ilości pieniędzy. Działania prowadzone na rzecz uchodźców są oczywiście jak najbardziej pożądane przez miasto. Z tego powodu OSP może spodziewać się zapomogi. Oprócz tego politycy miasta zapewniają, że pracują nad stworzeniem modelu finansowania osób, które pomagają uchodźcom wojennym.

Finansowany będzie zarówno pobyt, jak i opieka nad tymi osobami. Strażacy z ochotniczej straży pożarnej w Jaworznie na ten moment opiekują się siedemnastoma osobami. Spodziewamy się jednak, że wkrótce będą musieli zrobić miejsce dla większej liczby uchodźców ze względu na to, że do Jaworzna napływa coraz więcej osób poszukujących tymczasowego schronienia. Nie zapominajmy również o tym, że ogromną inicjatywą wykazują się także mieszkańcy okolicznych dzielnic, którzy chętnie przyjeżdżają po to, aby pomóc pokrzywdzonym Ukraińcom.